™ Blogs universitaris: El plà d'atenció dental infantil del Ministeri de Sanitat i Consum de ManuRiberaPrat, Odontologia (UIC)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de ManuRiberaPrat, Odontologia (UIC)

PADI ( Plà d Atenció Bucodental Infantil)

El plà d'atenció dental infantil del Ministeri de Sanitat i Consum

Per ManuRiberaPrat,

El pasat 10 de Setembre el Ministeri de Sanitat va anunciar un plà d'atenció dental infantil a tot l'estat que incloïa:
- las consultas de diagnòstic
- las extraccions de dents primaris que els dentistres creguessin convenients
- els selladors de fisures ( sense concretar el possible protocol, ja que podrían limitarse a les dents amb fisures o a la totalitat de pacients amb un alt risc de caries)
- les obturacions de dents secundaris
- les endodoncies i extraccions de aquestes dents si fossin necessaries
- entre els set i quince anys d'edat
El plà, que, segons les noticies, emularia al de Andalucia, Pais Vasc i Navarra. sería cofinanciat entre l' Administració central i les Comunitats Autonomes, presumiblement al 50 % cada una. I es va filtrar el pressupost estimatiu: uns 45 euros per nen, amb una població diana de algo més de quatre mil.lions de beneficiaris al any.
Hi ha hagut diversitat de reaccions. Segons una, es criticava que el Ministeri no haguès prengut contacte amb els Col.legis.
En alguns medis aquest anunci de que el Gobern vol incoroporar prestacions bucodentals a tot l'Estat, s' ha considerat com una mesura"electoralista" .Tenint en compte que la anteriora Ministra de Sanitat no va considerar el menor interès per l'Odontologia en els seus tres anys de càrrec, ni es và a apropar a les peticions per part dels profesionals de la salud dental en realció per exemple a el Ús raci (...)

Llegeix més de El plà d'atenció dental infantil del Ministeri de Sanitat i Consum