™ Blogs universitaris: El significat del Nadal de llollas, Química (URV)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de llollas, Química (URV)

Ropopompooom, Ropopompommmm.

El significat del Nadal

Per llollas,


En aquestes dates tan assenyalades, haureu sentit mil vegades la pregunta, quin significat té avui en dia el Nadal?... Les respostes solen ser molt variades i van des del típic "... s'ha convertit en una manera més de fer caixa...", passant pel "... és una festa més..." i acabant pel "... és l'època de la pau i la concòrdia...", totes són certes, però per a mi el Nadal és la data més assenyalada de l'any ja que tots ens oblidem dels nostres problemes, ens oblidem de les ofenses, ens oblidem de la mala sort, ens oblidem de l'estrés, en defiitiva ens oblidem del mal que hi ha en aquest món. També és l'època que ens enrecordem dels que estimem, dels que ens estimen encara que nosaltres no ho apreciem, ens enrecordem de la bellesa de la vida, ens enrecordem de la felicitat pel sol fet de la felicitat, en definitiva crec que som més bones persones i quan la humanitat és bona el món és millor i prospera de millor manera, quan la gent treballa pels altres aquest és un millor món, be en definitiva BOn Nadal i Feliç any 2008.

Llegeix més de El significat del Nadal