™ Blogs universitaris: emocions de elteu_interior, Direcció (art-disseny)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de elteu_interior, Direcció (art-disseny)

emocions

emocions

Per elteu_interior,

La gent quan s'altera, té tendència a pensar de manera diferent a la normal. alguna de les dos maneres és més correcta que l'altra?

No importa la resposta, sino: ets conscient de cóm actuaries si no estiguessis alterat?

I a partir d'aquí analitzar la teva conducta i les accións que desencadena.
"no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que acemos con ellas"

Jorje BucayLlegeix més de emocions