™ Blogs universitaris: Escriure 1 de niña salvaje, Antropologia Social i Cultural (UAB)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de niña salvaje, Antropologia Social i Cultural (UAB)

Escriure 1

Escriure 1

Per niña salvaje,

"Escriure m'ha permès que tots els fragments que integren els diferents mons que sempre m'han acompanyat s'uneixin, la literatura permet aquesta reconciliació de parts que poden semblar irreconciliables"

Najat el-Hachmi

Llegeix més de Escriure 1