™ Blogs universitaris: Estudi comparatiu dels habits d' higiene oral de ManuRiberaPrat, Odontologia (UIC)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de ManuRiberaPrat, Odontologia (UIC)

Estudi comparatiu dels habits d

Estudi comparatiu dels habits d' higiene oral

Per ManuRiberaPrat,

Estudi comparatiu dels hàbits d'higiene oral entre alumnes de Primer, Tercer i Cinquè d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya. Oscar Freixa. Antonio Santos ( Profesor asociat de Periodoncia de la UIC). 2007


El paper de la placa en la etiologia de la gingivitis i periodontitits es ben conegut i acceptat. En la patogenia de la gingivitis, quan el dipossit de placa bacteriana supragingival supera la capacitat de resposta defensiva dels teixitis gingivals, es produeixen els canvis inflamatoris caracteristics. La gingivitis es reversible desde un punt de vista clínic com patològic, un cop s' ha eliminat la placa que es troba al voltant de les dents. Aquest fet va ser demostrat amb l'estudi de Loë et al al 1965 que va demostrar que el dipossit de placa sempre es seguit d'inflamació gingival, i un cop s' ha eliminat la placa es controla aquest procès.
La placa supragingival, un cop es deixa acumular, ademés de els canvis inflamatoris que s'indueixen en els teixits periodontals, permeten la formació de la placa subgingival. La placa subgingival, que es troba mes protegida per els mecanismes d' autoneteja fisiològics i de la influencia de les mesures higiènicas, esta continuamant banyada per el fluid crevicular de contingut fonamanetalment proteic, lo que permet la colonització per una flora gram negativa anaeròbica, amb un major potencial patogènic.
La acció d'aquesta flora subgingival en un pacien (...)

Llegeix més de Estudi comparatiu dels habits d' higiene oral