™ Blogs universitaris: Principi d'incertesa de Heisenberg de Vividor, Enginyeria Industrial (UdG)

Blogs universitaris

per patatabrava.com

Blog de Vividor, Enginyeria Industrial (UdG)

Principi d'incertesa de Heisenberg

Per Vividor,

El tercer pilar fonamental de la física quàntica el trobem en el principi d'incertesa de Heisenberg que diu que és impossible mesurar simultàniament i amb absoluta precisió la posició i el moment lineal d'una mateixa partícula. Com més precís sigui el nostre coneixement d'una d'aquestes magnituds, més incertesa tindrem sobre el valor de l'altra. Només podem parlar de "probabilitats". Aquesta incertesa també s'aplica a altres magnituds físiques com ara l'energia, el temps i el sexe.

Llegeix més de Principi d'incertesa de Heisenberg

Altres temes de Vividor